Владимир Чуков, роден на 22 април 1960 г. в Атина, Гърция, е арабист, университетски преподавател и учен в областта на политиката на Близкия Изток и исляма.