ВСС новини

Висшия съдебен съвет (ВСС) - Последни новини, истории и дискусии от пресата в България

Бюджет на съдебната власт или бакалски тефтер

17 часа,

От 2000 г. насам бюджетът на съдебната власт е нараснал 5 пъти /505%/ при увеличение на държавния бюджет за същия период с 3,2 пъти. Увеличаването на разходи...


Висшият съдебен съвет (ВСС) е висш административен орган на съдебната власт в Република България, установен в конституцията от 1990 г. В края на 1991 г. е избран първият му състав. ВСС се състои от 25 члена с най-малко 15 години стаж като юристи, от които минимум пет години като съдия, прокурор, следовател или хабилитиран учен по право. От този състав на съвета членове по право са председателят...

Висшия съдебен съвет: Последни новини

Бюджет на съдебната власт или бакалски тефтер

От 2000 г. насам бюджетът на съдебната власт е нараснал 5 пъти (505%) при увеличение на държавния бюджет за същия период с 3,2 пъти. Увеличаването на разходите за модернизиране на съдебната система...

mediapool.bg - 2 дни