Съвет на Европа новини

Съвет на Европа - Последни новини, истории и дискусии от пресата в България

Съвет на Европа: Последни новини

За разликатата между отклоняване и бягство

Андрей Янкулов е прокурор в Софийската градска прокуратура. През 2014 г. е служебен зам.-министър на вътрешните работи, а от края на 2014 г. до февруари 2016 г. е зам.-министър на правосъдието, къд...

9 минути
Стандартната минимална ставка на ДДС в ЕС става 15%

Съветът на Европейския съюз прие днес директива, с която минималната стандартна ставка от 15% става постоянен елемент от нова ДДС система, съобщават от пресслужбата на Съвета. Минималната стандартн...

2 часа
Съветът на ЕС по заетост прие общ подход по три законодателни предложения

Съветът на Европейския съюз по заетост и социална политика постигна общ подход по Директивата за равновесието между професионалния и личния живот, Директивата за прозрачни и предвидими условия на т...

4 часа
ЕС уеднаквява процедурите са бързо конфискуване на активи от престъпна дейност

Съветът на Европейския съюз договори нови правила за взаимното признаване на заповедите за замразяване и конфискуване на активи. Новото законодателство има за цел да гарантира ефективното замразява...

ден
Съветът на ЕС договори взаимно признаване на заповеди за замразяване и конфискуване на активи

Съветът на Европейския съюз договори нови правила за взаимното признаване на заповедите за замразяване и конфискуване на активи. Новото законодателство има за цел да гарантира ефективното замразява...

ден
(BO) В Бургас бе подписано програмно споразумение за енергийна ефективност по финансовия механизъ...

BOBSTH 11:03:01 21-06-2018 GI1100BO.007 Бургас - енергийна ефективност - споразумение В Бургас бе подписано програмно споразумение за енергийна ефективност по финансовия механизъм на Европейското и...

ден

Съветът на Европа (СЕ) е политическа международна организация на страните от Европа (т.нар. „Голяма Европа“ - 47 страни членки, за разлика от 27 страни членки на Европейския съюз), която работи за целите на европейската интеграция. Организацията насърчава сътрудничеството между всички държави в Европа в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и културното сътрудничество. В...