Соломон Исак Паси е български политик и математик от еврейски произход. През 2009 г. се кандидатира за генерален секретар на НАТО. За приноса му в организирането на българските експедиции в Антарктика през периода 1993 - 1996 г. в негова чест през 2005 г. е именуван връх на остров Ливингстън в Антарктика.

Соломон Паси, 6 месеца
Паси: Краят на войната на Корейския полуостров означава едно ново начало