Румяна Бъчварова, 8 месеца
Р. Бъчварова: Не очаквайте конкретни споразумения от срещата с Ердоган