Провадия новини

Провадия - Последни новини, истории и дискусии от пресата в България

Провадия: Последни новини

Проф. Стефан Данаилов: Залагаме специална програма за читалищата

„Това, което сме записали в нашата програмата, е реалистично и не слушайте какво ви казват, опонентите ни, че ние само обещаваме. Програмите и за икономика, и за стари, и за деца, и за млади, са по...

7 дни
Павлова и Кралев настояват за възраждане на туризма в Провадия

Минералните бани ще съживят икономиката на община Провадия, ще привлекат туристи и ще донесат приходи за местния бизнес. Възстановяването им ще създаде условия за балнеология и развитие на туризма....

8 дни

Прова̀дия е град в област Варна, Североизточна България. Той е административен и стопански център на едноименната община Провадия.