Провадия новини

Провадия - Последни новини, истории и дискусии от пресата в България

Провадия: Последни новини

Министерство поръча пътеводител, Божидар Димитров го написа, дъщеря му го издаде

Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей, е издал нова брошура - пътеводител със заглавие "Столиците и градовете на българските патриарси". Тя е поръчана и платена от Министерств...

4 дни

Прова̀дия е град в област Варна, Североизточна България. Той е административен и стопански център на едноименната община Провадия.