Петър Волгин (с рождено име Петър Петров Георгиев) е български журналист.

Петър Волгин, година
Волгин и Съюзът на комунистите в България видяха в палежа на крана атака срещу капитализма
Петър Волгин, година
Волгин и Съюзът на комунистите в България видяха в палежа на крана атака срещу капитализма