Петър Паунов: Изявления

Петър Паунов, 3 месеца
(BO) Създадена е организация по отношение на безстопанствените коне по пътищата в Кюсте...
Петър Паунов, 8 месеца
(BO) Още преди 3-4 години общината в Кюстендил е заявила желание за монтиране на камери...