Петър Георгиев Паунов е български юрист и политик. Роден е на 6 август 1968 г. в гр.Кюстендил. Завършва Математическа гимназия в Кюстендил (1986) и висше юридическо образование във Юридически факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” (1996). Работи като адвокат в Кюстендил и София (1997-2007).

Петър Паунов, 2 месеца
(BO) Създадена е организация по отношение на безстопанствените коне по пътищата в Кюсте...