Петър Курумбашев новини

Петър Курумбашев - Последни новини, истории и дискусии от пресата в България

Петър Курумбашев: Последни новини

Петър Атанасов Курумбашев е български инженер и политик. Народен представител от Коалиция за България в 41-во Народно събрание. Владее английски и руски език. Женен, с три деца.

Петър Курумбашев, 4 месеца
(BO) Според евродепутата Петър Курумбашев може да се кандидатства за изграждане на мост...
Петър Курумбашев, 7 месеца
(OT) Петър Курумбашев: Регионите и градовете трябва да имат водеща роля в насърчаването...