Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е общоевропейският орган, който се състои от 57 страни (участието на Сърбия/Черна гора прекратено от юли 1992 г.), разположени в географското пространство от Владивосток до Ванкувър, като включва всички страни от Европа, САЩ и Канада и ОНД.