Осман Ахмед Октай е политик, роден на 29 август 1952 г. в село Чернолик, Силистренско. Завършил е полувисшия медицински институт в Хасково.

Осман Октай, 9 месеца
ДПС - резервният отбор за управлението на Борисов