Найджъл Фараж: Изявления

Найджъл Фараж, година
Найджъл Фараж обяви, че ако няма Брекзит, ще се върне в политиката