Мтел е търговска марка на българския телекомуникационен оператор Мобилтел ЕАД.