Конституционният съд на България (КС) е институция, създадена с българската конституция от 1991 г.