Христо Пимпирев: Изявления

Христо Пимпирев, година
Пимпирев пипнал вирус на път за Антарктида