Георги Петков Близнашки е български учен (юрист) и политик от Българската социалистическа партия.

Георги Близнашки, година
Близнашки отсече: Отдавна трябваше да има политици в затвора