Георги Петков Близнашки е български учен (юрист) и политик от Българската социалистическа партия.

Георги Близнашки, 10 месеца
Близнашки отсече: Отдавна трябваше да има политици в затвора