ЕСО новини

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) - Последни новини, истории и дискусии от пресата в България

Електроенергиен системен оператор: Последни новини

Планови ремонти дейности на ЕСО наложиха временни изключвания на мрежата на ЧЕЗ в община Бобошево

Планов ремонт на съоръжение на ЕСО наложи планираните изключвания на мрежата на ЧЕЗ Разпределение, захранваща района на община Бобошево, област Кюстендил. ЧЕЗ Разпределение България е длъжно да оси...

37 минути
ПЛАНОВИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЕСО НАЛОЖИХА ВРЕМЕННИ ИЗКЛЮЧВАНИЯ С ЦЕЛ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА МРЕЖАТА НА ...

Планов ремонт на съоръжение на ЕСО наложи планираните изключвания на мрежата на ЧЕЗ Разпределение, захранваща района на община Бобошево, област Кюстендил. ЧЕЗ Разпределение България е длъжно да оси...

37 минути

Електроенергиен системен оператор ЕАД е българска компания в сектора на електроенергетиката, дъщерно дружество на НЕК ЕАД, създадена през 2007 г.