ЕЦБ новини

ЕЦБ - Последни новини, истории и дискусии от пресата в България

ЕЦБ: Последни новини

Кой има шанс да бъде следващият президент на Европейската централна банка

Най-големите страни от еврозоната се готвят за надпревара за постове, които през следващите 15 месеца ще преобразят най-влиятелната институция във валутния съюз - Европейската централна банка (ЕЦБ)...

2 дни
ЕЦБ се подготвя за смени на ръководни постове

Най-големите страни от еврозоната се готвят за надпревара за постове, които през следващите 15 месеца ще преобразят най-влиятелната институция във валутния съюз - Европейската централна банка (ЕЦБ)...

2 дни
ЕЦБ се подготвя за смени на ръководни постове

Най-големите стани от еврозоната се готвят за надпревара за постове, които през следващите 15 месеца ще преобразят най-влиятелната институция във валутния съюза - Европейската централна банка (ЕЦБ)...

2 дни
ЕЦБ отпечата по-трудни за фалшифициране банкноти

На 17 септември Европейската централна банка издаде нови банкноти с номинал 100 и 200 евро, при които са използвани нови технологии, които ги правят...

2 дни
Драги призова за повече действия за укрепване на банковия сектор в еврозоната

Управителят на Европейската централна банка Марио Драги призова правителствата на еврозоната да предприемат по-нататъшни действия за укрепване на банковия сектор в региона, включително чрез създава...

2 дни
ЕЦБ пуска нови банкноти по 100 и 200 евро догодина

Европейската централна банка (ЕЦБ) представи нови версии на банкнотите от 100 и 200 евро, които ще бъдат пуснати в обращение на 28 май 2019 г. Новите характеристики за сигурност ще направят парите ...

3 дни

Европейската централна банка (ЕЦБ) емитира единната европейска валута - еврото; следи за нормалното функциониране на платежните системи; осъществява монетарната политика на Европейския съюз (ЕС) и има правомощия независимо да взима решения относно тази политика; осъществява валутните операции на страните членки в съюза и извън него.