Дулово новини

Дулово - Последни новини, истории и дискусии от пресата в България

Дулово: Последни новини

Тържества по повод 180-ата годишнина на Левски в цяло Силистренско

В Силистра, както и в различни общини на областта като Тутракан, Дулово, Алфатар, Главиница и други населени места, където има паметници на Васил...

2 дни
(BO) Пътуваща изложба за библиотеките в Крайдунавска Добруджа е подготвена от Регионалната библио...

Силистра, 12 юли /Пеню Николов, БТА/ "Библиотеките от област Силистра - портал към бъдещето" се нарича пътуващата изложба, подготвена от Регионалната библиотека "Партений Павлович" в Силистра. Пред...

9 дни

Дулово е град, разположен в Североизточна България, той е административен център на община Дулово, област Силистра. Дулово е и третия по големина град в областта, след Силистра и Тутракан.