ЧЕЗ новини

ЧЕЗ - Последни новини, истории и дискусии от пресата в България

ЧЕЗ: Последни новини

ЧЕЗ Разпределение подобрява електрозахранването в район Панчарево

ЧЕЗ Разпределение България извършва планирана рехабилитация и модернизация на разпределителните мрежи, които доставят електрозахранване на населените места в район Панчарево във връзка с осигуряван...

13 часа
ЧЕЗ подобрява електрозахранването в Панчарево и инвестира в нови технологии за управление на мрежата

ЧЕЗ Разпределение България извършва планирана рехабилитация и модернизация на разпределителните мрежи, които доставят електрозахранване на населените места в район Панчарево във връзка с осигуряван...

13 часа
Чуждите инвестиции намаляват тройно

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за периода януари-септември са едва 230 млн. евро. Данните на БНБ показват, че спрямо същия период на миналата година има трикратно намаление. Трябв...

2 дни
Седмичен спад за три от четирите индекса на БФБ

Седмицата на БФБ донесе спад за три от четирите индекса. SOFIX отстъпи с 0.36% през периода до равнище от 608.18 пункта. Индикаторите BGBX40 и BGRET намаляха с 0.04% и 0.02% на седмична база до съо...

2 дни
(OF) ЧЕЗ извършва планирана рехабилитация и модернизация на разпределителните мрежи в район Панча...

ЧЕЗ Разпределение България извършва планирана рехабилитация и модернизация на разпределителните мрежи, които доставят електрозахранване на населените места в район Панчарево във връзка с осигуряван...

2 дни
ЧЕЗ Разпределение подобрява електрозахранването в район Панчарево

Прекъсванията на електрозахранването са планирани с цел обезопасяване на съоръженията за работа ЧЕЗ Разпределение България извършва планирана рехабилитация и модернизация на разпределителните мрежи...

2 дни

„Група ЧЕЗ“ ( České Energetické Závody - Чешки енергетични заводи) е конгломерат от 96 компании, 72 от които са разположени в Чехия. Занимава се с производство, търговия, дистрибуция на електроенергия и топлинна енергия, както и с въгледобив. Има дъщерни дружества в Албания, България, Германия, Полша, Румъния, Словакия, Турция и Унгария. Тя е листвана на Пражката и Варшавската фондова борса.