Централна избирателна комисия

Новини за Централна избирателна комисия (ЦИК)

Централна избирателна комисия - Последни новини, истории и дискусии от пресата

ЦИК - Последни събития

Изявления

Сега реално хората се лишават от право на защита и от право на съдебен контрол върху актовете на ЦИК и на местните комисии. Подсъдността също се променя. Абсурдът решения на ЦИК да се обжалват в местни административни съдилища е огромен. Нарушават се огромни конституционни принципи
Мая Манолова,
Мая Манолова ще атакува Изборния кодекс пред КС
Българските посланици  в чужбина представляват България и не трябва да се делят на наши и на ваши. Мотивирането на кадровите решения и съгласувателната процедура не трябва да се превръщат в публични дебати, защото това уронва престижа, както на нашите посланици зад граница, така и на страната ни
Румен Радев,
Р. Радев: Управляващите целят служебна победа чрез промените…
Вчера бях запознат от главния прокурор, от министъра на вътрешните работи, от председателя на ДАНС с известната до момента фактология
Румен Радев,
Р. Радев: Управляващите целят служебна победа чрез промените…