Михаил Миков, 21 дни
Михаил Миков: Има вътрешни напрежения в БСП, свързани с едноличния начин на ръководене ...