Новини за Българска народна банка (БНБ)

Българска народна банка

Новини за Българска народна банка (БНБ)

Българска народна банка - Последни новини, истории и дискусии от пресата

БНБ - Изявления

Това, което категорично може да се каже, е, че по отношение на паричния режим няма да има инфлационни импулси над здравословните равнища, както на тази първа стъпка Банковият съюз и валутният механизъм, така и с приемането на еврото. Това обаче категорично не означава, че цените ще останат неизменни. Ние се намираме в процес на реална конвергенция. Този процес, наред с другото, означава доближаване до средните равнища в Европа както на доходите, така и на цените
Българска национална телевизия,
Приемането на еврото няма да доведе до нездравословна…
Ние се намираме в процес на реална конвергенция. Този процес, наред с другото, означава доближаване до средните равнища в Европа както на доходите, така и на цените
Българска национална телевизия,
Управителят на БНБ не очаква шокова инфлация от влизането в…