Асен Асенов: Изявления

Асен Асенов, година
Архитекти искат посегалелството срещу паметници на културата да се криминализира