Андрей Карлов Луканов е политик от Българската комунистическа партия и наследилата я Българска социалистическа партия.