Абхазия е историко-географска област в Северозападна Грузия. В момента на нейната територия се намира частично признатата Република Абхазия.