Законът за социалните услуги мина на второ четене4Фото© actualno.com

Законът за социалните услуги мина на второ четене

, 17 новини, 4 прегледа

/КРОСС/ В последната работна седмица преди лятната ваканция, парламентът ще разгледа окончателно промените в Закона за социалните услуги, внесени от ГЕРБ и Обединени патриоти.

Предоставянето на социални услуги не е търговска дейност, регламентират поправките, направени от Обединените патриоти и предвиждат и бърз съдебен контрол.Според новите текстове при изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на детето информация може да се разкрива само със съгласието на родителя или настойника.

Промените, направени от ГЕРБ, гласят, че до приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги насочването на всички лица, които искат да ползват такива, ще се извършва само от Дирекция "Социално подпомагане", а индивидуалната оценка за подкрепа на лицето ще се изготвя по досегашния ред.