За първи път български ДЦК бяха пласирани с отрицателна доходност
Фото: www.capital.bg

За първи път български ДЦК бяха пласирани с отрицателна доходност

7 новини, 5

За първи път на аукцион на държавни ценни книжа (ДЦК) е била постигната отрицателна средно претеглена годишна доходност, съобщи Министерството на финансите във вторник. Аукционът се е провел на 13 ноември. Преотворена е била емисия 4-годишни държавни ценни книжа, а постигната средно претеглена годишна доходност е минус 0.19 процента. Падежът на емисията е 22 февруари 2021 г. Съвкупният обем на пласираните книжа е бил 30 млн.

лв., а общият размер на подадените поръчки е достигнал 63.38 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.11. Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент е 39 базисни пункта. В сравнение с предходния аукцион за същата емисия през юни 2017 г. доходността намалява с 24 базисни пункта, а спредът с 20 базисни пункта. По-голямата част от емисията е била изкупена от банките – 86.67 на сто от предложеното количество.

Останалите са били придобити от гаранционните фондове, се казва в съобщението на финансовото ведомство.

    Повече за mediapool.bg