Вземат лиценза на Еврофутбол , компанията счита това за разправа2Фото© actualno.com

Вземат лиценза на Еврофутбол , компанията счита това за разправа

, 7 новини, 5 прегледа

Поредна фирма за залози, свързана с бизнесмена Васил Божков, остава без лиценз.

Държавна комисия по хазарта (ДКХ) днес взе решение на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта да приложи принудителна административна мярка за временно отнемане за срок от три месеца на издадените лицензи на „Еврофутбол" ООД. Дружеството има издадени лицензи за организиране на хазартни игри онлайн за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, както и за организиране на хазартни игри за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, става ясно от съобщението на сайта на ДКХ.

В тримесечен срок "Еврофутбол" ООД трябва да предприеме действия за преустановяване на допуснатите нарушения. В случай че в определения срок бъдат отстранени обстоятелствата, които са основание за налагане на принудителната административна мярка - временно отнемане на лиценз, дружеството може да продължи дейността си.

Според ДКХ от „Еврофутбол" са плащали държавна такса върху 20% от печалбата, а не върху 15% от оборота (подобно и на „Националната лотария“, бел. ред.). Предполагаемите загуби за бюджета са за близо 329 милиона лева. Освен това "Еврофутбол" има просрочени публични задължения в размер на 5000 лв., за които не е предоставено обезпечение в размер на главницата и лихвите.