ВУЗФ разработи пакет мерки за справяне с кризата3Фото© dnes.bg

ВУЗФ разработи пакет мерки за справяне с кризата

, 7 новини, 12 прегледа

Научен екип от професори, доценти и доктори по икономика и финанси на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) излезе с план от мерки, с които държавата да се справи с все по-реалната икономическа криза, която предстои заради пандемията от COVID-19.

В него екипът на VUZF Lab предлага някои действия, които могат да бъдат приложени от държавата и финансовите институции, за да се запази жизнеспособността на българската икономика, без това да повлияе негативно върху държавния бюджет. В рамките на 40 страници експертите очертават едни от най-важните стъпки, които да бъдат предприети.

Подкрепа за осигуряване на стабилност на финансовата система и въвеждане на подходящи механизми за финансово подпомагане на засегнатите сектори, разсрочване на задължения към държавата за подпомагане на засегнатите бизнес дейности, както и насърчаване на производството на жизнено важни сектори, са част от препоръките.