Уменията по четене, математика и природни науки на българските ученици са незадоволителни3Фото1Видео© webcafe.bg

Уменията по четене, математика и природни науки на българските ученици са незадоволителни

, 11 новини, 5 прегледа

Българските ученици на 15-годишна възраст се представят незадоволително в изследване на уменията по четене, математика и природни науки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Резултатите на българските деветокласници и по трите компонента са под средното ниво за участвалите в изследването страни.

Те заемат най-предно място по математика - 49-о, а по умения за четене и природни науки са съответно на 54-о и 56-о място.

Китайските ученици далеч изпреварват връстниците си от останалите страни в света, съобщава Bloomberg. Проучването на ОИСР, което се провежда веднъж на три години в цял свят, установило, че и четирите изследвани китайски провинции – Пекин, Шанхай, Дзянсу и Джъдзян, са се справили най-добре по природни науки и математика, въпреки че доходите на домакинствата са доста под средното равнище на страните членки на организацията. По четене десетте процента от китайските ученици в най-необлагодетелствана ситуация са показали по-добри умения в сравнение със средното равнище в ОИСР.