Търгът за електронната здравна система е спрян
Фото: www.actualno.com

Търгът за електронната здравна система е спрян

8 новини, 4

Здравният министър Кирил Ананиев е прекратил заради нарушения при обявяването й обществената поръчка за изграждането на националната здравна информационна система (НЗИС), която трябва да положи основните на реално функциониращо електронно здравеопазване. Срещу поръчката вече има производство в КЗК по жалба на фирма от IT бранша - “Стемо“ ООД, която настояваше за спиране на процедурата. Самото решение на МЗ за прекратяване на процедурата също подлежи на обжалване пред антимонополната комисия в десетдневен срок.

Като мотиви за прекратяването на поръчката от МЗ посочват, че 14-дневният срок за отстраняване на допуснатите пропуски е изтърван и поради това поръчката се спира на основание установени нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени без това да промени първоначалните условия. Така например при обявяването на търга не е посочено, че показател “Техническа оценка“ с тежест 60% се определя от два показателя, както и не е посочено наименованието и тежестта на тези показатели.

Така на практика участниците в поръчката нямат яснота за начина, по който се формира крайната оценка на техническите параметри. Едно от изискванията към участниците по две от обособените позиции на поръчката пък не отговаря на предмета на техническите задания. В документацията за участие по всички обособени позиции е било поставено изискване към фирмите да разполагат с ключов експерт,...

    Повече за mediapool.bg