Телата на мъртвите крави пълни с нитратни, нитритни и амониеви йони© actualno.com

Телата на мъртвите крави пълни с нитратни, нитритни и амониеви йони

, 4 новини, 24 прегледа

В пробите от мъртвите крави в района на Димитровград е потвърдено наличието на нитратни, нитритни и амониеви йони. Това съобщават от Агенцията по храните, предава БНР. Резултатите от първоначалните лабораторни изпитвания потвърждават наличието на откритите и във водата йони. В Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - София се извършват изпитвания на тъканни проби от всички 28 животни. Установено е, че концентрацията на тези вещества превишават около 50 пъ