Създава се държавен ВиК холдинг с капитал 1 милиард лева7Фото© economic.bg

Създава се държавен ВиК холдинг с капитал 1 милиард лева

, 58 новини, 8 прегледа

Правителството реши да учреди ново мега ВиК дружество, което да е 100% държавна собственост – „Български ВиК Холдонг“ ЕАД. То ще е с капитал 1 млрд. лв., който ще се вземе от държавния бюджет за 2020 г. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, по време на днешното заседание на Министерския съвет.

„Холдингът ще е с предмет на дейност придобиване и управление на участия в дружества от отрасли ВиК и дружества, свързани с ремонт на ВиК инфраструктура“, поясни Петя Аврамова. Новият холдинг ще е под шапката на регионалното министерство и ще има Надзорен и Управителен съвет. Първият ще се състои от петима членове, които ще се избират от министъра на регионалното развитие, а съставът на Управителния съвет ще се избира от Надзорния и ще е от трима души.

Правителството е решило обаче, че този 1 млрд. лв. няма да са достатъчни и е предвиден механизъм, по който да се увеличи капитала на дружеството. „Предвижда се до 6 месеца след учредяване на дружеството, акциите и дяловете, които държавата притежава в съществуващите ВиК дружества да бъдат прехвърлени в новият холдинг, за да се увеличи неговият капитал“, каза министър Аврамова.