Свиването на вноса подкрепи растежа на българската икономика2Фото© economic.bg

Свиването на вноса подкрепи растежа на българската икономика

, 6 новини, 5 прегледа

През третото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт на България нараства с 3.7% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо второто тримесечие на 2019 г.

Това показват експресните данни, публикувани от Националния статистически институт.

Според експресните оценки за третото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 31.49 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2019 г. е 27.13 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68.4%), което в стойностно изражение възлиза на 21.52 млрд. лева.