Страната ни не е подготвена за хибридни атаки, заяви Цветан Цветанов2Фото© nova.bg

Страната ни не е подготвена за хибридни атаки, заяви Цветан Цветанов

, 5 новини, 5 прегледа

З ам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов присъства на конференция на тема „Киберсигурността в ЕС: Начини да отговорим на все по-нарастващите заплахи”, която се провежда в София.

Той призна, че: „Страната ни не е подготвена за тези хибридни атаки, които са част от ежедневната игра на някои държави извън ЕС” и допълни, че Русия е държавата, която най-често се споменава като такава, която би могла да се намеси в процеса за избор на Европейски парламент. Цветанов каза още, че към настоящия момент

страната ни не е разработила механизъм, с който да се противодейства на фалшивите новини

и информационното облъчване, което получаваме ежедневно.