Сметната палата започва проверка на субсидиите на политическите партии2Фото© bta.bg

Сметната палата започва проверка на субсидиите на политическите партии

, 9 новини, 5 прегледа

/КРОСС/ Сметната палата започна одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на РепубликаРепубликаРепублика България за 2018 година съгласно чл. 6, ал. 5 от Закона за Сметната палата.

При този одит ще бъде проверен и редът за начисляване и изплащане на субсидиите на политическите партии. Ще бъдат взети предвид констатациите на Върховна административна прокуратура.

След приключване на одита, Народното събрание, Прокуратурата и обществеността ще бъдат уведомени за резултатите от него и той ще бъде публикуван на интернет страницата на Сметната палата.