Шеф в БЕХ, ректор, ексдиректор - с конфликт на интереси© dnes.bg

Шеф в БЕХ, ректор, ексдиректор - с конфликт на интереси

, 6 новини, 5 прегледа

Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси по отношение на три длъжностни лица.

Единият е Петър Илиев, член на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД и изпълнителен директор на НЕК ЕАД – за това, че е гласувал приемането на годишен финансов отчет за 2017 и 2018 г., както и доклад за дейността на НЕК ЕАД за изпълнение на бизнес-програмата на дружеството.

При одобряване на отчетите биха могли да бъдат изплащани допълнителни финансови възнаграждения на членовете на НЕК ЕАД. По този начин той е предоставил на себе си възможността за получаване на допълнително възнаграждение по договора му за управление на НЕК ЕАД, посочват от комисията.

Конфликт на интереси е установен и при Кольо Динков, досегашен ректор на Университета за хранителни технологии – Пловдив, по сигнал за това, че с докладна записка до председателя на Общото събрание на университета е определил себе си за ръководител на проект по Оперативна програма, за което е получил и възнаграждения.