Ще има карта на социалните услуги и агенция за контрол на качеството им
Фото: www.mediapool.bg

Ще има карта на социалните услуги и агенция за контрол на качеството им

6 новини, 3

Карта на социалните услуги в страната и специална агенция за контрол на качеството им. Това предвижда проектът на нов Закон за социалните услуги, който беше представен в четвъртък от социалния министър Бисер Петков. Законопроектът предвижда държавата да гарантира минимален пакет от социални услуги, заложени в национална карта на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет. Държавата ще финансира само реално необходими услуги Картата ще се изработи на базата на анализ на потребностите с активнното участие на общините.

Идеята е занапред държавата да финансира само услуги, включени в националната карта и по този начин публичните средсства да бъдат насочвани към дейности, от които има обективна нужда, обясни Петков. Общините ще могат да избират дали да развиват социални услуги или да сключат договор за предоставянето им. Общините ще могат да сключват договори помежду си, както и с частни доставчици. Освен това се предвижда хората сами да избират доставчика на социалната услуга, а не Агенцията за социално подпомагане, както е сега.

Към този момент в България има 1322 социални услуги с общ капацитет над 35 000 места. 630 са с услугите за деца, 692 са социлните услуги за пълнолетни. В тазгодишния бюджет сумата към общинските бюджети за тях е 231 милиона лева. С картата държавата ще гарантира и достъп на областно ниво до с неатрактивни и трудни за предоставяне услуги,...

    Повече за mediapool.bg