Растеж на БВП с 3.9% през третото тримесечие
Фото: profit.bg

Растеж на БВП с 3.9% през третото тримесечие

7 новини, 3

Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.9% през третото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.9% спрямо второто тримесечие на 2017 г., сочат сезонно изгладените данни на НСИ.

Според експресните оценки* на статистическия институт за третото тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 27 336 млн. лева .

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2017 г. е 23 408 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68.9%), което в стойностно изражение възлиза на 18 839 млн. лева. През третото тримесечие на 2017 г. бруто капиталообразуването е 4 990 млн. лв. и заема 18.3% относителен дял в БВП.

През третото тримесечие на 2017 г. спрямо второто тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.9%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2017 г. принос за регистрирания икономически растеж спрямо второто тримесечие на 2017 г. има крайното потребление - с 1.1%, и износът на стоки и услуги - с 3.2%.

През третото тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.9% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност също се увеличава с 3.9%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж ...

    Повече за profit.bg