Работодателите оспорват 610 лв минимална работна заплата© economic.bg

Работодателите оспорват 610 лв минимална работна заплата

, 7 новини, 55 прегледа

Асоциацията на организациите на българските работодатели не подкрепя предложението за увеличаване на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 560 на 610 лв. от началото на 2020 г. Днес на Националния съвет за тристранно сътрудничество на което се обсъждаше именно повишението на МВР работодателите не присъстваха, тъй като като точка в дневния ред не бе включено искането им да се обсъди заплащането на болничните листове.

Работодателите не подкрепят увеличението на минималната работна заплата, тъй като то следва предварително поети обещания при липса обаче на механизъм, критерии и прозрачна методология за нейното определяне, включително и международно поети ангажименти.

Неясни и непрозрачни към момента остават използваната методология, модели, очаквания и конкретни изходни параметри, на основата на които се определят прогнозните размери на МРЗ, компенсацията на един нает и други ключови показатели с критично значение за икономическото състояние на отделни предприятия, отрасли и региони, с ниско равнище на произведена добавена стойност, заплащане на труда, социално включване и висока безработица, изброяват работодателите в позиция, разпратена до медиите.