Промените в Закона за интеграцията на хората с увреждания ще разисква Народното събрание
Фото: www.cross.bg

Промените в Закона за интеграцията на хората с увреждания ще разисква Народното събрание

6 новини, 2

Промените в Закона за интеграцията на хората с увреждания ще разисква Народното събрание.С измененията в Закона е предвидено месечната добавка за социална интеграция да се предоставя в зависимост от степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането. До спешната промяна в закона се стигна след като Върховния административен съд отмени уеднаквяването на размера на добавките на хората с увреждания.

С внесения законопроект се регламентира процедурата по представяне на документ, който да удостовери продължителността на обучението, като основание за изплащане на интеграционните добавки на хората с увреждания. С промените се въвежда и определянето на базата за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция според гарантирания минимален доход, като месечната добавка за транспортни услуги в размер на 15% от гарантирания минимален доход се запазва.

Също така се запазва месечната добавка за ползването на информационни и телекомуникационни услуги в размер на 20% от гарантирания минимален доход.

    Повече за cross.bg