Производителността на труда в България расте2Фото© nova.bg

Производителността на труда в България расте

, 8 новини, 3 прегледа

През третото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 29 822 млн. лв. по текущи цени, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Преизчислен в евро, БВП е съответно 15 248 млн., като на човек от населението се падат 2 166 евро. Сезонни данни показват растеж от 3.1 на сто на БВП през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7 на сто спрямо второто тримесечие на 2018 година.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 26 116 млн. лв. по текущи цени.