Пробното преброяване на населението ще бъде само електронно© actualno.com

Пробното преброяване на населението ще бъде само електронно

, 6 новини, 6 прегледа

Пробното преброяване на населението и жилищния фонд да се проведе само чрез електронна преброителна карта. Това реши на неприсъствена консултация Централната комисия по преброяването. Мярката се налага заради епидемиологичната обстановка в страната, посочват от Националния статистически институт (НСИ)

Електронното пробно преброяване на населението ще започне в 0.00 ч. на 20 април и ще приключи в 24.00 ч. на 30 април и ще бъде достъпно за цялата страна.

Всеки български или чужд гражданин, пребиваващ обичайно на територията на страната, може да се регистрира в приложението за попълване на електронната преброителна карта и да преброи жилището, в което живее и своето домакинство. Регистрацията се извършва с ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност.