През 2020 икономическият растеж ще се забави до 3 на сто© economic.bg

През 2020 икономическият растеж ще се забави до 3 на сто

, 5 новини, 3 прегледа

Икономистите посочват две причини за забавянето. Първата е по-слабото външно търсене, което ще се отрази на темповете на растеж на износа. Втората ще бъдат по-ниските темпове на създаване на работни места, което ще доведе до известно забавяне на ръста на частното потребление.

„Въпреки че свободното фискално пространство е значително, очакваме поредна година на умерено разхлабване на фискалната политика през 2020 г. Перспективата пред растежа ще се подобри през 2021 г. в резултата на очакваното ускоряване на растежа на глобалната икономика, което ще даде нов тласък на износа и инвестициите“, очакват икономистите от анализаторския отдел с ръководител Кристофор Павлов.

Те са категорични, че въпреки забавянето в темповете на растеж на някои от основните търговски партньори на България, няма признаци за намаляване на търсенето на работна сила в експортно ориентираните сектори на икономиката.