Предложението за системата „Бонус-малус” вече е на сайта на КФН© economic.bg

Предложението за системата „Бонус-малус” вече е на сайта на КФН

, 7 новини, 20 прегледа

Предложението за новата система „Бонус-малус“ е публично достъпно на сайта на Комисията за финансов надзор (КФН).

Отговорни за проекта са три институции: Комисията за финансов надзор (КФН), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Целта на системата е да коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя, да промени нагласата на мислене при шофиране и да засили вниманието към спазването на правилата за движение.