Правителството създава държавна петролна компания4Фото© economic.bg

Правителството създава държавна петролна компания

, 20 новини, 9 прегледа

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) подкрепи идеята на финансовото министерство да бъде създадена „Държавна петролна компания“ под шапката на Министерството на икономиката. В мотивите към предложението си Владислав Горанов посочва, че новото държавно дружество ще изпълнява функциите на държавен резерв за съхранение и обновяване на резервите на петролни енергийни продукти.

В същото време, ако компанията бъде създадена, тя ще трябва в рамките на една година да изгради мрежа от държавни бензиностанции „с оглед подобряване на конкуренцията на пазара и осигуряване на максимално ниски цени за гражданите и бизнеса“.

От КРИБ сега посочват, че подкрепят частта от предложението на Министерството на финансите, което предвижда лицензираните складодържатели най-после да бъдат задължени да допускат без право на отказ други вложители да използват данъчните им складове за съхранение на горива.