Пламен Димитров пита защо ще събираме по-малко приходи в хазната, като БВП расте© actualno.com

Пламен Димитров пита защо ще събираме по-малко приходи в хазната, като БВП расте

, 4 новини, 4 прегледа

Б юджет 2020 се увеличава, но не за всички и не с колкото биха желали.

В края на октомври Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на РепубликаРепубликаРепублика България за 2020 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2020-2022 г., която представлява мотивите към законопроекта. В актуализираната бюджетна прогноза са представени средносрочните икономически перспективи и приоритети на правителството, както и основните параметри на бюджетната рамка за следващата година.

държавата е заделяла 4 млрд. лева, произвеждайки и събирайки по-малко.

За следващата година, когато производството е по-голямо и събиранията - повече, държавата ще отдели едва 3.3 млрд. лева. 2.2 млрд. от тях са предвидени за доходи, пенсии и здравни плащания, а 1 млрд. - за заплати.

Той подчерта, че образованието е основен приоритет, но с парите, предвидени в Бюджет 2020