Петима са мераклиите за концесионер на Летище София3Фото© frognews.bg

Петима са мераклиите за концесионер на Летище София

, 13 новини, 10 прегледа

Заявленията са за участие в процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост, са отворени. Комисията за провеждане на процедурата отвори получените в срок заявления в закрито заседание.

В срока за подаване на заявления и оферти са получени заявления от следните участници:

1. Консорциум „Витоша“ с водещ член Манчестър Еърпорт Груп Оувърсийз Инвестмънтс Лимитид. Участник в консорциума е и BCEGI Кънстракшън (Великобритания) Лтд, с едноличен собственик Бейджин Кънстракшън Ейнджиниринг Груп;

2. Консорциум „Соф Кънект“ с водещ член Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс САС. За изпълнение на изискването за летищен оператор е посочено   Флугхафен Мюнхен;